Strafrecht

Als u wordt verdacht van een strafbaar feit, zit u met tal van vragen. U kunt erop rekenen dat u gedurende het gehele proces goed wordt bijgestaan. Van winkeldiefstal tot complexe drugstransporten of moord, ik behartig uw belangen op een actieve en creatieve wijze, ongeacht de aard, omvang en complexiteit van de zaak. De politie en het openbaar ministerie zijn door het hele land verspreid. En daarom treed ik dan ook door het hele land op. Zo nodig ook ’s avonds of in het weekend.

Ik behandel al jaren strafzaken van uiteenlopende aard en omvang. Dit zijn strafzaken van meer algemene aard als mishandeling, diefstal en verkeersdelicten, maar ook moord, drugs (hennepkwekerij, dealen en smokkel), mensenhandel en -smokkel en zedenmisdrijven (verkrachting, aanranding, ontucht en kinderporno). Daarnaast blijf ik cliënten bijstaan als ze afgestraft zijn. Zo kunnen zij ook dan rekenen op bijstand in beklagzaken.

Jeugdstrafrecht

Mijn kind wordt verdacht van een strafbaar feit, wat nu? Wat zijn de rechten van de minderjarige verdachte? Is het verstandig om een van je ouders mee naar het verhoor te nemen of is een advocaat beter? Mogen ouders en kind tijdens een verblijf in een politiecel contact met elkaar? Wanneer heeft het kind recht op bijstand van een advocaat?

Deze en vele andere vragen over de rechten van zowel de jongere als diens ouders beantwoord ik graag. Op een actieve en creatieve wijze worden de belangen van de jongere behartigt. Als er een mogelijkheid tot een alternatieve afdoening (HALT, sepot) bestaat, dan wordt dat in overleg met de jeugdige en diens ouders besproken. Een strafblad kan immers grote gevolgen voor de toekomst hebben.

Jeugdrecht

Als minderjarige kan je op verschillende manieren in aanraking komen met het recht. Voor jongeren die met de politie in aanraking komen gelden speciale regels. Het kan ook niet goed gaan op school of thuis waardoor een instantie met jou en of je ouders wil praten. De leerplichtambtenaar wil met je in gesprek doordat je te weinig/niet naar school gaat. Jij of je ouders zijn het niet eens met wat de jeugdbeschermer (vroeger gezinsvoogd genoemd) bepaalt, zogenoemde ‘problemen met jeugdzorg’-zaken. De gemeente wil je niet helpen met het regelen van zorg of een woonplek. Als 16-jarige heb jij een stem daarin. Het traject van ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing naar thuisplaatsing kan leiden tot vele vragen, die opgelost moeten worden.

Deze en vele andere vragen over de rechten van zowel de jongere als diens ouders beantwoord ik graag voor u. Op een actieve en creatieve wijze worden de belangen van de jongere behartigt. De toekomst en ontwikkeling van de jongere staan altijd voorop. Voor zover mogelijk wordt eerst geprobeerd de problemen zonder rechtszittingen te voorkomen. Vandaar dat ik ook als bijzondere curator optreed. De stem van de jongere telt.

Familierecht

Zowel kind als ouders kunnen met vragen over familierechtelijke kwesties van uiteenlopende aard bij mij terecht. Zo help ik u graag met zaken als gezagkwesties, ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, omgangsregelingen en vervangende toestemming bij verhuizing , zaken als adoptie en afstammingskwesties, vervangende toestemming of vernietiging van de erkenning dan wel gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Als ook vragen over (wijziging / opheffing van) bewind, mentorschap of curatele.

Daarnaast word ik met enige regelmaat door de rechtbank benaderd om als bijzondere curator op te treden. Het kind zit dan bijvoorbeeld knel tussen ouders en gecertificeerde instelling en moet een eigen stem krijgen. De kinderrechter wordt dan geïnformeerd over wat in het belang van het kind is. ook komt het voor dat dan voor een kind wordt geprocedeerd.

GGZ/Wet Zorg en Dwang

CIZ, crisismaatregel, zorgmachtiging, beslissing burgemeester. Van anorexia, bipolaire stoornis, borderline tot alzheimer. Het komt helaas in alle leeftijdsfasen voor. Schroom niet als u of een uwer familieleden gedwongen dreigt te worden opgenomen of opgenomen is en met vragen zit, contact op te nemen voor juridische bijstand.

Cliënten hebben recht op een advocaat tijdens een procedure voor een gedwongen opname. De cliënt krijgt dan een advocaat toegewezen. De hulp van deze advocaat is gratis. In de aanloop naar een gedwongen opname kunnen er al vragen leven. Vragen waarvoor ik graag met u samen een oplossing voor hoop te vinden.

DGRAdvocatenkantoor
Kenaupark 17
2011 MR Haarlem

T +31 23 54 26 470
info@dgra.nl

mr. B.J. de Groot
M 06-55786468
E groot@dgra.nl

KvK nummer: 57592225

ls-logo

logo_ova

logo

nvjsa_logo2